Zapoznaj się z załączonymi prezentacjami.  Omawiać będziemy na następnej lekcji.